» نفرات برتر مسابقه دست ساز های دانش آموزی :: ۱۳٩٦/٢/۳
» مسابقه دست سازهای دانش آموزی :: ۱۳٩٦/۱/٢۳
» چله بزرگ :: ۱۳٩٥/۱٢/۳
» ارسال طرح درس و سوال استاندارد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» پنجم دی ماه روز درگذشت اشو زرتشت :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» جشن آذرگان :: ۱۳٩٥/٩/٤
» چگونگی بازدید بالینی :: ۱۳٩٥/۸/٢
» آغاز سال تحصیلی :: ۱۳٩٥/٧/۱٠
» نتایج مسابقه کتابخوانی دبیران تاریخ :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
» اعلام نتیجه کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٥/٢/٢
» ۱۳٩٥/۱/۱٥ :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» فرم داوری کنفرانس علمی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۳
» کلیپ 10 دقیقه ای تاریخ معاصر :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» روز شمار انقلاب :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» نتایج مسابقه قصه گویی تاریخ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» ارسال گزارش عملکرد نیم سال اول :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» تغییر زمان مسابقه قصه گویی :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» مسابقه قصه گویی :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» طراحی آموزشی: ادامه برنامه دو سالانه :: ۱۳٩٤/٩/٧
» شیوه نامه فراخوان آموزش خلاقانه یک موضوع درسی کتاب تاریخ معاصر ایران جهت تهیه کل :: ۱۳٩٤/٩/۱
» فرم داوری مسابقه قصه گویی :: ۱۳٩٤/٩/۱
» همایش سالانه انجمن علمی - آموزشی معلمان تاریخ :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» لینک دانلود فرم بازدید تخصصی :: ۱۳٩٤/۸/٧
» کلیپ تاریخی :: ۱۳٩٤/۸/٧
» جلسه سر گروههای تاریخ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» فرم بازدید بالینی :: ۱۳٩٤/٧/٩
» امار دبیران :: ۱۳٩٤/٧/٩
» کلینیک مجازی :: ۱۳٩٤/٧/٩
» سال تحصیلی جدید :: ۱۳٩٤/٧/۸
» بازدید مدارس و 5% اوراق :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» پیام تسلیت :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» تحلیل و بررسی سوالات درسی :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» نتایخ مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٤/٢/۱٥
» زمان ارسال گزارش عملکرد :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» نتایج کنفرانس علمی :: ۱۳٩٤/٢/۱
» کنفرانس علمی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» فرم داوری مسابقه کنفرانس علمی :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» تکمیل پرسشنامه ارزشیابی امتحانی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» پاور پونت تاریخ معاصر :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» برگزاری کارگاه اموزشی آزمون آنلاین :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» ارسال مقاله :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالات امتحان نهایی درس تاریخ ایران و جهان 2 :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» فایل کتاب هشتم مطالعات دروس 15 و 16 :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» فایل کتاب هفتم دروس 23 و 24 :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» فراخوان مقاله :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» فرم ارزیابی سوال :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» همایش تاریخ :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» برگزاری کارگاه آموزشی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» مهلت ارسال تحلیل کتابهای دوره اول متوسطه :: ۱۳٩۳/٩/٤
» کلینیک مجازی :: ۱۳٩۳/٩/٤
» بررسی طولی و عرضی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول ( پایه هفتم و هشتم ) :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» تغییر برنامه عملیاتی :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» تقسیم بندی فصل های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم و هشتم :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» بررسی سوالات امتحان نهایی :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» طرح سوال :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» فراخوان :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» نقد درس 17 :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» آغاز سال جدید تحصیلی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» تبریک :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» نفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی کشوری :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قابل توجه شرکت کنندگان مسابقه کتابخوانی کشوری :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» اطلاعیه :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» فراخوان مقاله همایش ایران و چین :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» نقد کتاب تاریخ بیداری اسلامی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» جشن سده :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» اعلام نتیجه مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» اعلام نتایج جشنواره طراحی سوال برتر درس تاریخ ایران و جهان 2 بر اساس حروف الفبا :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» کتاب تاریخ صدر اسلام :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» اطلاعیه مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» شب یلدا مبارک :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» زمان برگزاری مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» فرم ارزشیابی سوالات امتحان نهایی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» همایش سالانه انجمن تاریخ :: ۱۳٩٢/٩/٥
» کارگاه نرم آفزار ازمون ساز :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» حیطه های شناختی :: ۱۳٩٢/۸/٥
» تقسیم بندی کتاب تاریخ صدر اسلام :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» تقسیم بندی دروس تاریخ ایران و جهان 2 جهت تهیه سوالات مفهومی :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» برنامه عمومی و خاص گروه تاریخ شهرستانهای استان تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» آغاز سال نو تحصیلی بر شما مبارک :: ۱۳٩٢/٧/۳
» کتاب بیداری اسلامی :: ۱۳٩٢/٦/٦
» سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» نمونه سوال تاریخ :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» سرپرسی سایکس مستشرق انگلیسی :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» اهمیت تاریخ ، روش تدریس درس تاریخ :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی دبیران تاریخ :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» اعلام نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٢/٢/٧
» برگزاری کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» تاریخچه نوروز جمشیدی به اختصار :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» درس2 "تحولات سیاسی اروپا درقرون جدید"(تاریخ ایران و جهان2) :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» درس اول :اروپادرقرن جدید; تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» سوال استاندارد 1 :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» اعلام نتایج جشنواره طراحی سوال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» عملیات های مهم 8 سال دفاع مقدس :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» استوانه کوروش بزرگ، منشور حقوق بشر :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» تشکیل جلسه سر گروههای استان :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» کردیر و سنگ نبشته های او :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» مهلت ارسال :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» آخرین مهلت ارسال سوال جهت جشنواره طراحی سوال تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» فرم داوری جشنواره طراحی سوال :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» جلسه انجمن تاریخ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» برگزاری همایش انجمن علمی آموزشی تاریخ :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» بارم بندی دروس تاریخ :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» منبع سوال امتحان نهایی :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» شاخص های طراحی سوال :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» جشنواره طراحی سوال استاندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» جشن مهرگان :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» کتاب تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» کتاب تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» همایش سر گروههای تاریخ :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» برگزیده کشوری جشنواره روش تدریس تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» برگزیدگان استانی جشنواره روش تدریس تاریخ ایران و جهان2 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» اعلام نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» کنفرانس علمی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» زمان ارسال روش تدریس :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» جشنواره روش تدریس ict :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» تاثیر ICTبرمعلم وروش تدریس او :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» تاریخ برگزاری جشنواره تاریخ :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» حوزه¬ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه¬السلام :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» جشنواره روش تدریس :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» جشن آبانگان، ‌تلنگری برای ارج نهادن به آب :: ۱۳٩٠/٩/٥
» معرفی روش تدریس مبتنی بر I T :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» مسابقه کتابخوانی :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» جشنواره روش تدریس :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» زمان ارسال عملکرد گروه :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» جشنواره روش تدریس تاریخ :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» جشن مهرگان :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» سال تحصیلی 91-90 :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» نتایج مسابقه کتابخوانی اداره کل :: ۱۳٩٠/۳/۱
» برگزاری آزمون کتابخوانی انلاین :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» برگزاری مرحله دوم آزمون انترنتی تاریخ(کرمانشاه) :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» درباره نوروز :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» اعلام نتایج برگزیدگان کنفرانس علمی دانش آموزی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» همایش علمی و مجمع عمومی انجمن تاریخ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» پیمان سعد آباد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» علام نتایج آزمون انترنتی دبیران تاریخ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» برگزاری کنفرانس علمی دانش آموزی درس تاریخ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» چگونگی ورود به سایت جهت آزمون المپیاد :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» مجالس عصر پهلوی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» تشکیل جلسه دفتر تالیف :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» بارم سوالات کتاب تاریخ شناسی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» معرفی منبع المپاد دبیران تاریخ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» سفر علمی انجمن تاریخ :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» اعلام نتایج کنفرانس علمی تاریخ :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» اسامی برندگان مسابقه کتاب خوانی سال 89-88 :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» برنامه عملیاتی گروه تاریخ در سال 89-90 :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» بوجه بندی درس تاریخ معاصر 89 :: ۱۳۸٩/۸/٢
» روش تدریس پیش سازمان دهنده :: ۱۳۸٩/۸/٢
» جلسه سازمان :: ۱۳۸٩/۸/۱
» برنامه ی همایش تاریخ - اردیبهشت 1388 :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» اعلام نتایج نفرات برتر فراخوان مقاله در همایش تاریخ اردبیهشت 88 :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» ویژگی های افراد خلاق :: ۱۳۸۸/٢/٧
» برگزاری مسا بقه کتابخوانی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» موضوع :برگزاری کارگاه طراحی سوالات استاندارد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» اعلام نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی تاریخ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» فراخوان مقاله گروه آموزشی درس تاریخ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» کنفرانس علمی دانش آموزی گروه آموزشی درس تاریخ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» گزارش عملکرد گروه تاریخ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» یادگار بهارستان :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» تهران قدیم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» روش های تدریس تاریخ و افزایش انگیزه در دانش آموزان :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱