دانلود

.گروه تاریخ استان.......................

بررسی طولی و عرضی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول ( پایه هفتم و هشتم )

ردیف

پایه تحصیلی .......

 

1

شماره و عنوان فصل

 

2

هدف های کلی آموزشی فصل

 

3

شاخص های تحلیل محتوا

توضیحات

فعالیت استان

1-3

 

 

پیش نیازها

تحلیل گردرباره مفاهیم و مطالبی که در فصل مورد نظر آمده است،با مراجعه به کتب مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدایی به مواردی که درراستای مفهوم است ، آن ها را استخراج و ذکر نماید.

 

2-3

رسانه های آموزشی

الف) وسایل و مواد کمک آموزشی درس تاریخ: فیلم، اسلاید، نسب نامه، جدول و نمودار[1]، عکس، تصویر، نقاشی از آثار و ابنیه تاریخی، نقشه و اطلس های مصور تاریخی، معرفی نرم افزارهای مختلف مرتبط با تاریخ، استفاده از پایگاه های الکترونیکی

ب) موقعیت های آموزشی مرتبط با تاریخ: قصه گویی، بازدید علمی از آثارو ابنیه و هدایت دانش آموزان جهت تدوین و تهیه نوشتارهای علمی، گزارش نویسی از وقایع و رویدادهای تاریخی و اثار به جای مانده از ادوار گذشته، بازدید از موزه ها و مشاهده آثار تاریخی

 

3-3

کاربرگه

در برگه ی پایان کتاب دانش آموز به چه فعالیتی می پردازد و چه اطلاعاتی کسب می کند.

 

4-3

رویکرد کتاب

رویکرد کتاب از حیث فنون تاریخ، فلسفه تاریخ، تاریخ شناسی، موضوع نگاری، کرونولوژی

 

5-3

تقویت هویت ملی و منطقه ای و تعامل با فرهنگ بومی

میزان توجه به مبحث تاریخ محلی در کتب

 

 

 


[1] - رسانه های ترسیمی که می توانند مجموعه اطلاعاتی را به طور روشن و مختصر در مدت زمان کوتاهی نمایش دهند، با استفاده از جدول و نمودارمی توان به فهم تطور و توالی تاریخی کمک نمود. نمودار به مشخص ساختن هم زمان وقایع تاریخی می پردازد و با استفاده از آن ها می توان مطالب ارائه شده را به طور خلاصه مرور نمود. از جمله معمولی ترین نمودارها شجره نامه است. با استفاده از آن می توان ارزش و اهمیت ترتیب تاریخی را برای دانش آموزان ارائه نمود. شجره نامه ها حکومتی وسیله مناسبی برای ارتباط و پیوستگی روند جریان آموزش می باشد.

 
  • فروش لینک دائمی | خرید رپورتاژ ارزان