لینکاهداف

طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالات امتحان نهایی درس تاریخ ایران و جهان 2 در نوبت های مختلف سال 1392 و خرداد 93 مرکز سنجش آموزش و پرورش با توجه به تحلیل نتایج امتحانات نهایی که عملکرد دانش آموزان در آن ها مناسب نبوده است.


پیرو درخواست دفتر آموزش متوسطه نظری مبنی بر تهیه محتوای جبرانی برای اهداف و سوالات امتحان نهایی درس تاریخ ایران و جهان 2 در نوبت های مختلف سال 1392 و خرداد 93 که عملکرد دانش آموزان در آن ها مناسب نبوده است،مقتضی است، سرگروه های محترم درس تاریخ سراسر کشور بر اساس تقسیم بندی انجام شده توسط دبیرخانه به تهیه محتوای جبرانی سوالات مذکور بپردازند و فایل نهایی را در قالب ورد تا تاریخ 15/10/93به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

شایان ذکر است که اجرای بهینه این بند در ارزیابی عملکرد هر استان حائز امتیاز می باشد.
  • فروش لینک دائمی | خرید رپورتاژ ارزان