برگزاری مسا بقه کتابخوانی

موضوع :برگزاری مسا بقه کتابخوانی

 

با سلام و احترام:

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه گروه آموزشی تاریخ  این سازمان در نظر دارد به منظور ارتقاء

 

سطح علمی دبیران تاریخ ، مبادرت به برگزاری مسابقه کتابخوانی نماید .

لذا مقتضی است دبیران منتخب آن مدیریت /اداره بر اساس مراتب ذیل در مرحله استانی مسابقه مذکور حضور به هم رسانند :

 

1- زمان :10صبح روز یکشنبه مورخ 30/1/1388

 

2-مکان :شهرستان رباط کریم :خیابان حاج جعفری (بخشداری سابق )روبروی آموزش و پرورش ،هنرستان فنی و حرفه ای اسوه

 

3- منبع :تاریخ اروپا  تالیف دکتر عباسقلی غفاری فرد انتشارات فرهنگ

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید