اعلام نتیجه مسابقه کتابخوانی

1.خانم آمنه نجف زاده از منطقه شهریار

2.آقای صادق سیلسپور از منطقه پاکدشت

3.خانم مریم لطفی از منطقه رباط کریم

لازم به ذکر است که افراد اول تا سوم برندگان استانی هستند و به مرحله کشوری راه پیدا کرده اند

 

4.خانم سوسن عبدالله خانی از منطقه شهر قدس

5.آقای احمد میرزایی از منطقه پاکدشت

6.خانم معصومه شاذبهر از منطقه بهارستان 1

نفرات چهارم تا ششم فقط برندگان استانی هستند

/ 0 نظر / 39 بازدید