گزارش عملکرد گروه تاریخ

گزارش عملکرد گروه تاریخ

سال تحصیلی87-88

1-ارائه برنامه های  پیشنهادی جهت ارائه به معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

2--تهیه فرم جدید ارزشیابی سالانه و ارائه به سرگروه های مناطق 

 

3-شرکت در جلسه اسلامشهر جهت هماهنگی با سایر گروه های مناطق

 

4-طرح سوال از کتاب های تاریخ ایران و جهان 1و2 تاریخ معاصر و پیش دانشگاهی

 

5-تهیه طرح درس روزانه وسالانه  تاریخ ایران جهان 1و2و تاریخ معاصر و پیش دانشگاهی

6-بررسی کارهای ارسال ی ازمناطق

 

7-تهیه مقالات جهت درج در مجله آینه دوران

 

8-تماس مستمر با دفتر تالیف جهت  برنامه های درسی تاریخ

 

9-نقد وبررسی کتاب تاریخ معاصر

 

10-تهیه مجله آینه دوران

 

11-تهیه اصطلاحات تاریخی از کتاب جدید التالیف تاریخ معاصر

 

12-معرفی آثار تاریخی و ارسال به مناطق

 

13-برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سوالات استاندار در منطقه اسلامشهر

 

14-شرکت در همایش کشوری کرمان (دبیر خانه راهبری )23تا26دیماه 87

 

15-تهیه فرم و دستور العمل جهت برگزاری کنفرانس علمی دانش آموزی

 

16-برگزاری کنفرانس علمی دانش آموزی در ناحیه فشافویه

 

17-تهیه دلایل افت تحصیلی و ارسال به دبیرخانه راهبری کرمان

 

18-ارتباط با میراث فرهنگی جهت تهیه بروشور های تاریخی

 

19-تهیه وجه تسمیه شهرهای ایران و ارسا ل به کرمان

 

20- تهیه مقاله و بروشور خلاقیت  وارائه به سرگروه های مناطق و دبیرخانه راهبری

 

21-تهیه بورشور خلیج فارس و ارسا ل به مناطق و دبرخانه راهبری کرمان

 

22-تهیه بروشور روش های مختلف تدریس و ارائه به سرگروه های مناطق و دبیرخانه راهبری

 

23-تهیه مقالات ایجاد انگیزه برای مطالعه درس تاریخ و ارسا ل به دبیر خانه راهبری کرمان

 

24-شرکت در همایش خاطره های انقلاب در سازمان اسناد ملی

25-تهیه مقالات خاطره نویسی به در خواست دبیرخانه راهبری کرمان

 

26-ارسال سی دی تاریخ به دبیرخانه کرمان

 

27-تهیه مقالات نهضت شعوبیه ،چغازنبیل ،فلسفه تاریخ ،اولین اسکناس در ایران ،نقاشی قهوه خانه ای  ،اژدها فرهنگ چین 

 

28-تهیه خزانه سوالات درسهای تاریخ

 

29-مراجعه به کتاب خانه ملی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید