مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی از کتاب زندگی نامه و مبارزات سید جمال الدین اسد آبادی

در تاریخ 24/2/91 برگزار میگردد.

سرگروههای مناطق اسامی همکاران و کد پرسنلی آنها را به ایمیل ladanramezani@yahoo.com

ارسال نمایند

امتحان به صورت اینترنتی در سایت سازمان از ساعت 12 تا 2 عصر آماده پاسخ گویی میباشد

امتحان نمره منفی دارد

/ 0 نظر / 35 بازدید