معرفی روش تدریس مبتنی بر I T

موضوع :معرفی روش تدریس مبتنی بر   I  T

 

احتراما به استحضار میرساند عطف به فعالیت مشترک گروه های آموزشی  یکی از روش های تدرس مبتنی بر  it در تدریس تاریخ را جهت استفاده همکاران   به ضمیمه ارسال میدارد.

 روش تدریس مبتنی بر I T 

   به دلیل رشد دانش فن آوری و پیشرفت الکترونیک و رایانه ونهایتا تغیر وپچیده شدن زندگی بشر، می دا نیم راه توسعه از آموزش و پرورش آغاز می گردد.. لذا باید در روشهای تدریس نیز  شاهد تغیراتی باشیم  با روش های سنتی گذشته  نسل  حاضر را نمی شود تربیت کرد. نیازها وخواسته ای فرزندانمان  با گذشته متفاوت می باشد .  لذا برای  رشد وتوسعه آموز ش وپرورش باید به روز شد. واز روش های فعال در یادگیری استفاده نمود.

 یکی از این روش ها  تدریس مبتنی بر it می باشد رایانه به تعدادنیاز ، سایت  و شبکه ی بودن دستگاههای رایانه ، وجودشان ضروری است      

. مدیر کلاس یا متعلم    هدفهای درس مورد نیاز  راخلاصه به همراه تصاویر  قبلا آماده نموده  قبل از شروع درس هدف ههای کلی درس توسط  معلم بازگو میشود  وسپس با توجه به زمان از دانش آموزان  خواسته می شود به سوالات هر بخش پس از مطالعه. به صورت دو نفره به صورت کتبی جواب دهند .(تایپ گردد.) مثلا از درس هخامنشیا ن، اقداما ت داریوش را نام برده ومهمترین آن را بازگو کنند.    معلم پس از بررسی جواب های داده شده .

بهترین جواب رادر پر زکتور یا در شبکه نمایش می دهد.

در خاتمه  از دانش آموزان  خواسته میشود در ارتباط با در س از اینترنت مطالب وتصاویر تاریخی مرتبط را  پیداکنند( مثال تصاویر ومطالبی از تخت جمشیدوشوش پیداکنید) متعلم پس از بررسی، بهترین ها را برای دآنش آموزان در شبکه یا پروژکتور  نمایش میدهد.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید