آغاز سال نو تحصیلی بر شما مبارک

اندوهت را به برگ بسپار تا از شاخه دل فروریزد........

پاییزتان شاد شاد

 

اولین روز دبستان باز گرد

کودکی ها شاد و خندان باز گرد

درسهای سال اول ساده بود

آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس

روبه مکار و دزد چاپلوس

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

جمع بودن بود و تفریقی نبود

کاش میشدباز کوچک می شدیم

لااقل یک روز کودک می شدیم

مهر بر همه بچه مدرسه ای های قدیمی مبارک

/ 0 نظر / 30 بازدید