کنفرانس علمی دانش آموزی گروه آموزشی درس تاریخ

کنفرانس علمی دانش آموزی گروه آموزشی درس تاریخ

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به اینکه مقرر است گروه آموزشی درس تاریخ این سازمان مبادرت به برگزاری کنفرانس علمی دانش اموزی تحت عنوان "کنفرانس علمی درس تاریخ ایران و جهان یک" نماید.لذا مقتضی است پس از برگزاری مرحله  منطقه ای گروه منتخب متشکل از 5 دانش آموز و معلم راهنمای مربوطه در روز یکشنبه 27/11/1387 از ساعت 9 صبح الی 17 عصر به ادرس شهرستان فشافویه-بلوار امام خمینی-خیابان شهدای هویزه- اداره آموزش پرورش بخش فشافویه برابر ضوابط و مقررات حضور بهم رسانند

/ 0 نظر / 10 بازدید