همایش تاریخ

شانزدهمین همایش انجمن علمی ،اموزشی تاریخ روز یکشنبه مورخ 96/9/19 به میزبانی کارشناسی تکنولوژی و گروه های اموزشی متوسطه در تالار فانوس شهر در منطقه اسلامشهر با حضور جناب اقای سیدلو مشاور مدیر کل اموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و رئیس گروه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران،جناب اقای نائینیان رئیس اداره تکنولوژی و گروه های اموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، جناب آقای زرگوش کارشناس مسئول گروه اموزشی اداره کل، جناب آقای حبیبی پور مدیریت اموزش و پرورش اسلامشهر ،جناب اقای کریمیان کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و اداره آموزش پرورش  اسلامشهر ، جناب اقای اخوان معاون پرورشی اداره اموزش و پرورش منطقه اسلامشهر سرکار خانم موفق مسئول انجمن علمی آموزشی تاریخ ، سرکار خانم تقوایی استاد دانشگاه فرهنگیان و سخنران همایش ، جناب اقای امینه معاون آموزش و پرورش منطقه 17، جناب اقای صفر مسئول پشتیبانی آموزش و پرورش اسلامشهر ،خانم رمضانی،مسئول دبیرخانه تاریخ شهرستان های استان تهران جناب اقای عباس نژاد مسئول ضمن خدمت اداره کل ، در ساعت 9:15 با پذیرایی از همکاران و سپس با قرائت قران و سرود جمهوری اسلامی ایران جلسه آغاز گردید سپس جناب اقای حبیبی پور مدیریت محترم آموزش پرورش اسلامشهر سخنرانی در زمینه تاریخ داشتند اهم صحبتهای ایشان در مورد اهمیت تاریخ و مطالعه آن، و اینکه بالیدن به تاریخ اشتباه اسست و سبب ایستایی میشود ، افتخار به زبان شیرین فارسی ، افتخار به ایران و ایرانی بود.سپس سرکار خانم موفق دبیر انجمن علمی اموزشی تاریخ توضیحاتی در مورد همایش ، ساعت ضمن خدمت تعلق گرفته  و اهم مطالب مورد بحث اسشان در مورد سیاست و تاریخ ، اندیشه اسلامی پ تاریخ ، نظام سیاسی و اسلامی در منظر امام علی ع ، فلسفه نظام سیاسی غرب ، دورانهای اندیشه سیاسی غرب ، دوران نگرش فلسفه ، قرون وسطی ، دوران تاریخ معاصر و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان همایش و همچنین طرح سه سوال برای ضمن خدمت .

سپس سرکار خانم تقوایی استاد دانشگاه فرهنگیان سخنران همایش ،سخنرانی خود را با موضوع هنر در دوره مغول اغاز کردند ایشان در مورد نحوه حمله مغول به ایران و نحوه نابودی  کتابخانه ها و ... و به وجود امدن سیل مهاجرتها نقش بزرگان در هنر ، تاثیر پذیری فرهنگ ایران از مغول  ، انواع سکه های دوره مغول مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در مورد اهمیت شناخت خط و امضاها در اثار فلزی اثر مغول ، مضمامین نوشتارهایی روی فلز  ، نمایش طاس مفرغی نقره کوب ، صحنه های نوازندگی بر روی اثار فلزی ، نمایش صحنه های نوازندگی ااز ساز های طبل و نای در سماع درویشان ، نمایش گوی اتصال نرده پنجره ضریح ، صحبت در مورد اهمیت شکار برای تفریح و تغزیه ، صحبت در مورد نگارگری مکتب شیراز همچنین در انتهای همایش از مدعوین محترم پذیرایی نهار  به عمل امد

/ 0 نظر / 79 بازدید