برگزاری کنفرانس علمی دانش آموزی

پیرو بخشنامه 8144/34 کنفرانس علمی دانش آموزی در منطقه فشافویه برگزار خواهد شد

زمان برگزاری روز یکشنبه اول اردیبهشت 92

ساعت حضور 8 صبح

مکان اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه

/ 0 نظر / 5 بازدید