فراخوان مقاله گروه آموزشی درس تاریخ

فراخوان مقاله گروه آموزشی درس تاریخ

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند :گروه آموزشی درس تاریخ این سازمان در نظر دارد همایشی تخصصی برگزار نمایدوبدین منظور فراخوان مقالات با عناوین ذیل جهت اطلاع به دبیران ذینفع اعلام و لذا مقتضی است پس از جمع آوری و داوری سه اثر برتر حداکثر تا 20/1/1388 به این کارشناسی ارسال گردد:

 

عناوین مقالات

1.فلسفه تاریخ

2.نقش تربیتی تاریخ

3.جایگاه نجوم در تاریخ

4.تاثیر آموزه های دینی بر تاریخ

5.نقش دین در ادوار تاریخی شامل فرهنگی وتمدنی...........

یادآوری:مقالات حداکثردر ده صفحه با فونت b nazanin در اندازه 14 تایپ و یک نسخه پرینت به همراه لوح فشرده مربوط به آن ارسال گردد.زمان همایش متعاقبا اعلام می گردد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید