برگزاری همایش انجمن علمی آموزشی تاریخ

انجمن علمی آموزشی تاریخ در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی همکاران گرامی همایشی در تاریخ 19 آذر ماه روز یکشنبه در اسلامشهر با حضور دکتر امامی استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار نماید.

این همایش خاص دبیران مقطع متوسطه می باشد

حضور همکاران در جلسه با هماهنگی سر گروه های مناطق انجام گیرد

مکان:اسلامشهر-انتهای بیست متری امام خمینی-پشت خط آهن-شهرک الله اکبر-آموزشگاه توحید

/ 0 نظر / 31 بازدید