سال تحصیلی 91-90

با نام و یاد او

با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی

گروه تاریخ اداره کل به منطقه فشافویه منتقل شده است .شماره تماس گروهها

021-56225882 و روز های حضور شنبه و یکشنبه می باشد

جلسه سر گروهها در تاریخ 8/8/90 در پاکدشت برگزار خواهد شد که متعاقبا بخش نامه آن ارسال خواهد شد.

در جدول زمانبندی برنامه ها دبیرخانه راهبری تاریخ 2 عنوان کار  در اولویت قرار داده شده است

1.طراحی آموزشی:طراحی کلیپ آموزشی تاریخ ارسال 30/9/90

2.نقد و بررسی محتوای آموزشی:برگزاری برگزاری کارگاه آموزشی (آخرین پدید های یاددهی -یادگیری در درس تاریخ مهلت ارسال 30/8/90

 

/ 0 نظر / 30 بازدید