ویژگی های افراد خلاق

هر عملی که فرد انجام می دهد می تواند خلاق باشد , به شرطی که دو اصل در آن رعایت شده باشد :

1-با آنچه قبلاً انجام داده متفاوت باشد .

2-صحیح , جذاب و معنی دار باشد .

در پژوهش هایی که توسط استیز ( 5۶19 ) , بارون ( 9۶19 ) و کلارک ( 1979 ) صورت گرفته صفت های ذیل به عنوان ویژگی های افراد خلاق بیان شده است ( سیف ,1379 ) :

ــدارای گنجایش فکری و ذهنی زیادی اند .

ــ علاقة آنها به مسائل علمی , هنری , فرهنگی و اجتماعی بیشتر و دامنة اطلاعات آنها در این زمینه وسیع تر است .

ــدربارة مسائل انتزاعی , در مقایسه با مسائل عینی و ملموس , بهتر و عمیق تر می اندیشند .

ــدوست دارند که در مباحث عقیدة خود را بیان کنند , ولی اصرار به تحمیل عقاید خود ندارند .

ــانعطاف پذیرند و بیانشان دارای طنز است .

ــعلاقه به سؤال و پرسش دارند و بسیار کنجکاوند .

ــمحافظه کار نیستند و بیشتر خطر می کنند .

ــعلاقه های فراوان و متنوع دارند و دارای فرآیندهای غیرمتعارف فکری اند .

ــدر فکر و عمل از اصالت و نوآوری بیشتری برخوردارند .

ــدارای زندگی تخیلی بوده , درگیری بیشتری با رؤیاهای خیالی دارند .

ــاستقلال طلب اند و دوست ندارند که از راه و روش زندگی دیگران پیروی کنند .

ــاعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل ناکامی ها کم تر دلسرد و مأیوس می شوند .

ــاز معیارها , رسوم و ارزش های اجتماعی که به نظرشان قابل قبول نیستند کم تر پیروی             می کنند و بیشتر متکی به قضاوت شخصی خودند .

ــدر رابطه با دیگران رُک , صریح و درستکارند .

ــبه مسائل مذهبی همچون ارزش ها , معنی زندگی و این قبیل امور توجه می کنند .   

ــبر غرایز خود تسلط بیشتری داشته , شخصیت رشد یافته تری دارند و کم تر دچار اختلال روحی و روانی می شوند . 

ــدارای حافظه ای دقیق اند و به جزئیات مسائل توجه می کنند .

ــتوانایی انجام کارهای پیچیده را دارند .   

 

روش های آموزش خلاقیّت

 

1- تجارب دانش آموزان را به موقعیت های خاص محدود نکنید .

2- برای طرح سؤال ها و اندیشه های غیرمعمول و بدیع ارزش قائل شوید .

3- فرصت هایی برای خودآموزی و یادگیری اکتشافی در اختیار یادگیرندگان قرار دهید . 

۴- نسبت به تفاوت های فردی یادگیرندگان با احترام برخورد کنید .

5- رفتارهای آفریننده را برای کودکان سرمشق قرار دهید .      

۶- از روش ها و فنون ویژه برای بالا بردن سطح آفرینندگی استفاده کنید . 

معلّمان کارآمد معلّمانی هستند که :

1- در رشد دائمی عزّت نفس دانش آموزان می کوشند . ( جانسون ,1988 )

2- به اهمیت حل مسئله , در زندگی امروز پی برده اند . ( لس گلد ,1988 )  

3- به تفاوت های فردی دانش آموزان از لحاظ چگونگی تفکر حساس هستند . ( هانت ,1988 )

۴- تدریس خود را با نیازهای دانش آموزان و استعدادهای آنها هماهنگ می کنند . ( بروفی ,1982 )

5- رابطة صمیمانه و باز با دانش آموزان دارند . ( راجرز ,1982 )

۶- بجای محصول یادگیری , فرآیند یادگیری را مورد تأیید قرار می دهند . ( جانسون ,1988 )

« معلّمین تأثیرگذار, کارآمد و موفق معلّمینی هستند که پیوسته

کنشهای اندیشمندانهای در برابر عملکرد دانشآموزان دارند . »

/ 0 نظر / 5 بازدید