اعلام نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی

اعلام نتایج کنفرانس  علمی دانش اموزی که در تاریخ اول ادریبهشت 92 در فشافویه برگزار شد به شرح ذیل می باشد.

1.گروه اول :منطقه ری2 با عنوان اسلام در مدینه ،معلم راهنما خانم غفوری

2.گروه دوم:منطقه شهریار با عنوان تمدن ایلام ،معلم راهنما خانم خاقانی

3.گروه سوم:منطقه بهارستان1 با عنوان اشکانیان و سلوکیان،معلم راهنما خانم شیخ

/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد حسین

سلام خوشحال شدم که بالاخره یه گروه تاریخ با کارکرد منظم و همه جانبه دیدم. البته گروه خراسان هم ویژه و قابل توجه بود. فروغی