برنامه ی همایش تاریخ - اردیبهشت 1388

تلاوت قران و سرود ملی

سخنرانی جناب آقای مشهدی عباس

ارائه گزارش عملکرد توسط خانم موفق

ارائه مقاله برتر توسط خانم قربانی

سخنرانی جناب آقای دکتر خسرو معتضد

اعلام سوالات مسابقه

پذیرایی

ارائه مقاله نفر دوم توسط خانم هویدا

ارائه مقاله برتر سوم توسط آقای فرزام

اهدای جوایز برگزیدگان

اقامه نماز و نهار

/ 0 نظر / 5 بازدید