مسابقه کتابخوانی

با سلام خدمت همکاران گرامی

کتاب  سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام

نوشته آن.ک.س.لمبتون 

ترجمه یعقوب آژند  انتشارات امیر کبیر

فصل چهارم   "فروپاشی جامعه ایران در سده های هیجدهم و نوزدهم"تا پایان کتاب

برای مسابقه کتابخوانی در نظر گرفته شده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید