برگزیدگان استانی جشنواره روش تدریس تاریخ ایران و جهان2

1.خانم کلثوم احمدی از کهریزک

2.خانم آمنه نجف زاده از شهریار

3.خانم شهناز مسلمی از بهارستان1

4.خانم فاطمه وافر از بهارستان2

5.خانم فریده پور اسد از ری2

/ 0 نظر / 6 بازدید