علام نتایج آزمون انترنتی دبیران تاریخ

1. فروغ وزیری زاده                                                                                       ورامین

2. معصومه شیر کوند                                                                                                   ورامین

3.ندا تراب خانی                                                                                                      کهریزک

4.مرضیه تجلی فرد                                                                                                            ورامین

5.طیبه طحانیان                                                                                                              ورامین

6.معصومه بخشنده                                                                                                        ورامین

7.کبری تاجیک قلعه                                                                               ورامین

8.طاهره نوروزلی                                                                                                               ری1

9.آمنه نجف زاده                                                                                                       شهریار

10.فاطمه گلابی                                                                                        بوستان و گلستان

11.پروین اسفندیاری                                                                                           ری 1

12.مریم بیژنی                                                                                                                         کرج2

13.اکرم نائنیان                                                                                                       ورامین

14.رضا بیگدلو                                                                                                                    کهریزک

15.لیلا قصاب                                                                                                          ورامین

16.محبوبه پازوکی                                                                                                            پاکدشت

17.معصومه محمد ابراهیم                                                                                     ری2

18.بتول غفوری                                                                                                              ری2

19.اشرف نیکفام                                                                                                     ری1

20.گلستان پازوکی                                                                                                   پاکدشت

21.زهرا محمدی                                                                                                                      ری1

22.مریم کربلایی صفی                                                                                               ری1

23.مرضیه محمد حسن                                                                                            &nb

/ 0 نظر / 5 بازدید