نفرات برتر آزمون آنلاین کشوری

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

درصد

استان

1

حسین احمدزاده

اول

92

آذربایجان شرقی

2

شهین عباس زاده

اول

92

آذربایجان شرقی

3

مریم عبدالله زاده

اول

92

خراسان رضوی

4

طیبه طهانیان

دوم

34/89

شهرستانهای تهران

5

آمنه نجف زاده

دوم

34/89

شهرستانهای تهران

6

جعفر نصیری شعیبی

دوم

/ 0 نظر / 34 بازدید