اعلام نتایج کنفرانس علمی دانش آموزی

1.شهریار ( آموزشگاه شهید مفتح)سلمان امام قلی-فردین کیانی-حسین نادری-محمد حسین قوامی-حمید عزیز محمدی

2.کهریزک (آموزشگاه عترت)لیلا روشناس-آرزو توزنده جانی-سحر اکبری-زهرا نوری-افسانه ولی محمدی

3.ورامین (آموزشگاه انصار المهدی شاهد)میلاد میرزایی-نوید کلهرودی-محمد حمزه پور-امیر رضا مرادی-محمد صادق اصارلو

3.ری2 (آموزشگاه حجاب)راضیه ملکی- فاطمه انصاری-زینب حیدری-فرحناز محمدپور-فائضه آذرمی

/ 0 نظر / 6 بازدید