زمان ارسال عملکرد گروه

1

بررسی و تحلیل سوالات امتحان نهایی شهریور و خرداد 90-89

تا آخر آبان

2

جلسه انجمن تاریخ

29 آبان (اسلامشهر)

3

طرح درس از هر درس(روزانه-سالانه)

تا آخر آذر

4

نقد و بررسی کتاب تاریخ شناسی

تا آخر آذر

5

نقد و بررسی محتوای آموزشی

تا آخر دی ماه

6

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه های آخرین پدیده های یاددهی و یادگیری

بهمن ماه

7

طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

تا اول بهمن

8

کنفرانس علمی دانش اموزی

اول اسفند ماه(پاکدشت)

9

جشنواره روش تدریس ایران و جهان 2

10اسفند ماه

10

برگزاری مسابقه کتابخوانی(کارنامه اسلام)

اول اردبهشت ماه

11

برگزاری نمایشگاه کتاب و سی دی

اردیبهشت ماه

 

برنامه طراحی کلیپ آموزشی به صورت کار خاص خلاقانه در نظر گرفته شد.

 

 7 امتیاز آن به تحلیل سوالات امتحان نهایی (جمع 10 امتیاز)

5 امتیاز آن به کنفرانس علمی(جمع 10 امتیاز)

2 امتیاز آن به نقد و بررسی محتوای آموزشی(جمع 5 امتیاز)

4 امتیاز آن به ارسال روش تدریس به منظور شرکت در جشنواره(جمع 12 امتیاز)

 

/ 0 نظر / 31 بازدید