تغییر برنامه عملیاتی

با سلام با احترام به اطلاع میرساند برنامه عملیاتی تاریخ در قسمت تهیه محتوای الکترونیکی از کتاب تاریخ ایران و جهان1 تغییر کرده و به جای آن تحلیل محتوای کتب هفتم و هشتم دوره اول متوسطه قرار گرفته است.

با تشکر رمضانی

/ 0 نظر / 34 بازدید