نفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی کشوری

اسامی نفرات برتر بر حسب نمره به شرح ذیل می باشد:

3 نفر اول ( نمره 100 کسب کرد ه اند.)

نام ونام خانوادگی

استان

خانم مریم بیژنی

البرز

خانم عزیزه حورزاد

فارس

خانم فهیمه فهیمی

مازندران

نفر دوم ( نمره مکتسبه 95 می باشد.)

نام ونام خانوادگی

استان

خانم راضیه اکبری بنی

چهارمحال و بختیاری

 نفرات سوم ( نمرات مکتسبه توسط افراد ذیل 9۱ می باشد.)

نام و نام خانوادگی

استان

خانم سیده آزیتا رضوی

چهارمحال و بختیاری

خانم سوسن نجیبی

فارس

خانم آمنه نجف زاده

شهرستان های تهران

آقای محمد فایز نوری

کردستان

خانم نیره راشدی

قم

آقای مهدی کاوسی

خراسان جنوبی

/ 0 نظر / 5 بازدید