اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی دبیران تاریخ

ردیف

شماره پرسنلی

نام و نام خانوادگی

 

منطقه

1

21831124

پروین اسفندیار

ری1

2

21801414

جواد فتحی

پاکدشت

3

20711607

زهرا کریمی

ورامین

4

21084728

معصومه شیر کوند

ورامین

5

21150571

کورش پازوکی

پاکدشت

 

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی تاریخ

سال تحصیلی 92-91

کتاب سلجوقیان

/ 0 نظر / 5 بازدید